Gabriell's Vip Web

Thats All Right

Utbildning för framtiden

När jag tänker på framtiden är det alltid med en viss skepsis i tanken. Det kan lätt gå fel om man inte satsar på utbildning och på bildade personer i samhällets toppskikt. Man kan tycka att detta låter konstigt men det är ganska logiskt. Människorna som styr vårt samhälle måste vara välutbildade. Jag känner många som en sådan bra utbildning och först handlade det om Stockholm och Komvux. Detta med att studera något som är bra för framtiden är mycket viktigt för att vi ska kunna komma fram till lösningar.